Intake
formulier

Is dit je eerste afspraak, en heb je nog geen intakeformulier ingevuld? Vul dan hieronder de nodige informatie in.

7 + 12 =

Voorwaarden Hypnotherapie

 

De algemene voorwaarden van de hypnotherapeut zijn van toepassing.

In aanvulling geldt:

 1. Een beslissing of keuze, of wel het gevolg daarvan, gemaakt als gevolg van de hypnotherapie leidt niet tot aansprakelijkheid van de hypnotherapeut.

 

 1. De hypnotherapie is geheel vrijwillig. De hypnotherapeut is verplicht zich te beperken tot een faciliterende rol.

 

 1. De hypnotherapeut zal nooit een diagnose stellen ten aanzien van een medische omstandigheid. De hypnotherapeut is hiertoe niet bevoegd, tenzij hiervoor geaccrediteerd door een officiële medische instantie of door een overheid.

 

 1. De hypnotherapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel of schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat of het gevolg is van de deelname aan de hypnotherapie dan wel het tijdens de hypnotherapie gebruiken en toepassen van hypnose technieken, oefeningen en materialen.

 

 1. De hypnotherapeut heeft het zelfstandige recht om de hypnotherapie op ieder moment te onderbreken of te beëindigen. De hypnotherapeut en de cliënt zijn in voorkomende situatie verplicht een aanvullende afspraak te maken met betrekking tot openstaand(e) kosten en honorarium.

 

 1. Alle informatie, in de meest ruime zin van het woord, in relatie tot de hypnotherapie, die is gedeeld is persoonlijk en vertrouwelijk. Deze informatie mag niet met derden worden gedeeld dan wel worden verkocht, geveild of anderszins commercieel worden geëxploiteerd. De cliënt reserveert alle rechten en weren indien de hypnotherapeut dienaangaande strijdig, onjuist of onvolledig handelt.

 

 1. De hypnotherapeut geeft nooit een medisch advies, in welke vorm dan ook, en is hiertoe niet bevoegd, tenzij de hypnotherapeut beschikt over de noodzakelijke geldige kwalificaties.

 

 1. De hypnotherapeut garandeert op nooit en op geen enkele wijze het resultaat van de hypnotherapie. Als gevolg hiervan kan de hypnotherapeut niet aansprakelijk worden gesteld voor het naar de opvatting van de cliënt niet of niet geheel behalen van de doelstelling van de hypnotherapie.

 

 1. De hypnotherapeut is verplicht van elke cliënt een beveiligd, persoonlijk cliënt-dossier aan te houden. In het cliënt-dossier wordt gearchiveerd: (1) intake formulier (2) factu(u)r(en)

 

 1. Door het aanstellen van de hypnotherapeut en het versturen van dit formulier aanvaardt de cliënt de algemene voorwaarden van de hypnotherapeut en de voorwaarden hypnotherapie, verklaart de cliënt deze voorwaarden te begrijpen en te hebben ontvangen en vrijwaart de cliënt de hypnotherapeut voor iedere aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, zoals bedoeld en beschreven in deze voorwaarden en de hypnotherapie-overeenkomst.

 

 1. Uitsluitend Nederlands recht is op deze voorwaarden van toepassing.

 

 

 

 

 

 

Toestemmingsverklaring Hypnotherapie

 

Met het invullen en versturen van dit bestand ga je akkoord met onderstaande:

 

 1. Ik geef toestemming tot de hypnotherapie uitgevoerd door Britt de Kroon.

 

 1. Ik ben bekend met het concept van hypnotherapie en de procedures tijdens de hypnotherapie.

 

 1. Ik heb het intakeformulier naar waarheid ingevuld.

 

 1. Alle hypnotherapie sessies zijn vertrouwelijk. Er is geen toestemming gegeven om de informatie te delen met derden.

 

 1. Ik begrijp en respecteer dat hypnotherapie geen vervanging is van een medische behandeling. Indien van toepassing: ik zal mijn medische behandeling voortzetten inclusief het gebruik van de voorgeschreven medicijnen.

 

 1. Ik ben bekend met het feit dat mijn hypnotherapeut is gecertificeerd bij IHR Register. Ik begrijp mijn cliënt rechten.

 

 1. Ik begrijp en ben ermee bekend dat het resultaat van de hypnotherapie niet is gegarandeerd. Ik vrijwaar de hypnotherapeut ter zake.

 

 1. Ik begrijp dat ik te allen tijde het proces kan beginnen en beëindigen.

 

 1. Ik ga akkoord met de behandelwijze hypnose en met het vastleggen van mijn gegevens in het cliëntendossier in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).